2010-10-28

Nagy Csaba



A plazmagömbök indukciós gerjesztésére viszonylag alacsony frekvenciatartományt alkalmaznak, az ultrahang-frekvencia alsó, már nem hallható részében. A kísérleti és egyedi berendezések, az olcsó megvalósítás miatt, 15-16 kHz-en üzemelnek. Ez a frekvenciatartomány azonos a tévékészülékek soreltérítésének frekvenciájával, ami 15 625 Hz. Az itt alkalmazott ún. sorvégfokozat ezenkívül impulzusüzemben a 15-16 kV-ot is előállítja, így ideálisan megfelel. Az egyenirányítót el kell hagyni, mert a jelenség nagyfeszültségű egyenárammal nem jön létre.








For inductive generation of plasma spheres, relatively low frequency range is applied, in the not audible, lower section of ultrasound frequency range. For cost-effective establishment, the experimental and individual equipments operate in 15 to 16 kHz. This frequency range is equal to the line frequency of TV sets, which is 15 ,625 Hz. Additionally, the so called line end stage, applied here, in impulse operation can generate up to 15 to 16 kV, so it can be used perfectly. The rectifier should be omitted since the phenomenon can not be generated with direct current.



Translated by: Judit Nyíri

tovább/more

Nincsenek megjegyzések: