2010-12-05

Martinkó MárkMérsékelt Bulletin a likvidátor-programról:
„Nem vetjük el és nem is tagadjuk azt, hogy sejtállomá­nyunknak van egy alapvető állaga, amely mindenkor a legnagyobb rugalmasságot igyekszik fenntartani anélkül, hogy a likvidácionizmus mocsarába tévedne..."
Mérsékelt és Részleges Bulletin:
„Nem ellenezzük kifejezetten a telepátiával foglalkozó kutatásokat. Hiszen a telepátia, megfelelően alkalmazva és kellően megértve végül is védelmet jelent a hatalomra törő egyének vagy érdekcsoportok által gyakorolt szervezett kényszer és zsarnokság minden formája ellen. Ellenezzük, mint ahogyan az atomháborút is ellenezzük, az olyan fel­használását az idevágó ismereteknek, hogy az egy másik élőlény egyéniségének az ellenőrzésére, erőszakos irányítá­sára, megalázására, kizsákmányolására vagy megsemmisí­tésére szolgálhasson. A telepátia jellegénél fogva nem egy­irányú folyamat. Az egyirányú telepatikus adás létrehozásá­ra irányuló törekvés a minősíthetetlen gonoszság tetőfo­ka..."
T.B. - Tentative Bulletin-Liquefaction: " We must not reject or deny our protoplasmic core, striving at all time to maintain a maximum of flexibility without falling into the morass of liquefaction..."

Tentative and Incomplete Bulletin: " Emphatically we do not oppose telepathic research. In fact, telepathy properly used and understood could be the ultimate defense against any form of organized coercion or tyranny on the part of pressure groups or individual control addicts. We oppose, as we oppose atomic war, the use of such knowledge to control, coerce, debase, exploit or annihilate the individuality of another living creature. Telepathy is not, by its nature, a one way process. To attempt to set up a one-way telepathic broadcast must be regarded as an unqualified evil..."

Biophoto: Vachter János

Nincsenek megjegyzések: